Tài liệu tiếng Trung

————Tải xuống miễn phí———–

Lượng từ chỉ người: “口”、“名”、“位” và “个”

No Comments

“口”、“名”、“位”、“个” đều là lượng từ chỉ người, giữa chúng có điểm gì khác nhau đây? Cùng chúng mình phân biệt 4 từ này nha!

“口”

“口” khi dùng để chỉ người, thường chỉ dùng để nói trong nhà có tất cả bao nhiêu người.

Ví dụ: 我家有5口人,爸爸,妈妈,姐姐,弟弟和我。

“名”

“名” chỉ dùng để nói về thân phận của (những) đối tượng được nhắc đến, ví dụ “一学生” 1 (người) học sinh,“三司机” 3 (người) tài xế,“四警察” 4 (người) cảnh sát,“几顾客” vài (người khách).

Ngữ khí khá là trang trọng, ví dụ: 我们厂有五百工人。Xưởng chúng tôi có 300 người công nhân.

Nhưng không thể dùng để biểu thị quan hệ xã hội giữa người với người, ví dụ “朋友”,“亲戚”.

“位”

Dùng “位” thông thường biểu thị sự tôn trọng, lịch sự.

Cho nên trong 1 vài hoàn cảnh trang trọng, hoặc khi nói chuyện với những người không quá thân thiết, thường dùng “位”, ví dụ: 我给你们介绍一下,这位是张先生。

Ngoài ra, khi “几位”,“各位”,“二位” dùng đơn độc, là dùng để chỉ vài người hoặc nhóm người nghe.

“个”

“个” khi dùng để chỉ người thì phạm vi sử dụng khá là rộng, ví dụ: 我有一个姐姐,一个弟弟。hoặc 这里只有我一个人。

Nhưng ngữ khí khá là tùy ý, dùng nhiều trong khẩu ngữ, không thích hợp dùng trong những hoàn cảnh trang trọng hoặc khi cần biểu thị thái độ tôn trọng.

Ngoài ra, “个” có thể lặp, ví dụ: 他们个个都很厉害。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.